Kategorier
Länk

Android-utvecklare kopierar nya Kontrollcenter i iOS 7

 
 

All articles
Android-utvecklare kopierar nya Kontrollcenter i iOS 7
—————————

Control-Center-Android

En av de stora nyheterna i iOS 7 är det nya lagret som Apple kallar för Kontrollcenter som nås genom att svepa ett finger uppåt från enhetens nedre kant. Det tog inte många dagar innan en kopia av funktionen släpptes för Android på Google Play Store, med samma namn dessutom – Control Center.

Apple kontaktade dock Google angående detta och krävde att appen skulle tas bort från Googles appbutik, vilket Google rättade sig efter. Utvecklarbolaget, Hi Tools Studio, fick meddelandet vidarebefordrat till sig från Google efter att appen plockats ned.

Apples skrivelse till Google:

Location_of_copyrighted_work: The application “Control Center”, which is available at https://play.google.com/store/apps/details?id=com.easyandroid.hi.controls, copies, without authorization, the “Control Center” feature of Apple’s iOS 7. Apple owns the copyright in its iOS software and each of the features thereof. The aforementioned application infringes Apple Inc.’s (“Apple”) copyright rights in the iOS 7 software.

Represented_copyright_holder: Apple Inc.

Det tog dock inte lång tid innan appen återvände till butiken och finns i skrivande stund fortfarande kvar. Rimligtvis kommer Google ta ner även denna version av den kopierade appen i sinom tid när den återupptäcks. I ett uttalande till Boy Genius Report meddelade Hi Tools Sudio dock man kommer fortsätta att vidareutveckla appen.

Även om det här inte är något annat än ett plagiat som rimligtvis är mycket olovligt, skiljer sig den plagierade appen på ett fundementalt sätt: Andorid-appen går att ställa in som man vill, med de funktioner man vill. Apple har i iOS 7 redan bestämt vilka funktioner som Kontrollcenter ska innehålla, och ger i nuvarande betaversion inga som helst inställningar för vilka knappar eller vilken funktionalitet som ska vara lättåtkomlig.

 

KÄLLA: BGR


Read more …
—————————
8/5/2013 10:00:27 AM
 
Dark RSS Reader
www.windowsmet​ro.ch
 
 

 
Skickat från Windows E-post