Kategorier
Länkar

Androidtrojan upptäckt på över 350 000 enheter

n ny trojan som angriper Android har upptäckts i över 350 000 enheter världen över, de flesta dock i Kina.

Det ryska säkerhetsföretaget Doctor Web uppger att man upptäckt en ny trojan för Android som använder sig av ett så kallar bootkit. Genom att använda ett bootkit kan trojanen smitta en enhet även efter att den raderats.

Även om vissa delar av trojanen raderas, antingen manuellt eller med hjälp av ett säkerhetsprogram, finns delar av den kvar i ett skyddat minnesområde. Nästa gång enheter startas om kommer trojanen därmed att installeras igen.

Den nyupptäckta trojanen har fått namnet Android.oldboot.1 och är enligt Doctor Web antagligen den första Androidtrojanen som använder sig av ett bootkit.

Hittills har man upptäckt över 350 000 Android-enheter som är smittade med trojanen världen över. De smittade enheterna har upptäckts i Spanien, Italien, Tyskland, Rysslan, Brasilien, USA och Sydostasien. Men 92 procent av de smittade enheterna finns i Kina.

Android.oldboot.1

För att smittas krävs det dock att en angripare har fysisk tillgång till en Androidenhet, eller att enheten levereras med trojanen installerad. Den kan inte smitta en telefon via webbläsaren eller en bilaga i ett e-postmeddelande.

Risken för att drabbas är därför ganska liten, det visar dock att upphovsmännen bakom skadeprogram har blivit smartare och tekniken kan komma att användas i kombination med andra metoder i framtiden.