Kategorier
Länkar

Bättre täckningskartor på gång

De svenska mobiloperatörerna har ingått en branschöverenskommelse med Konsumentverket som innebär att de förbinder sig att presentera mer rättvisande täckningskartor för sina kunder.

Överenskommelsen presenterades i anslutning till att generaldirektörerna för Post- och Telestyrelsen (PTS) och Konsumentverket överlämnade det regeringsuppdrag de haft om att se över vad som kan göras för att förbättra den information mobilkonsumenterna får av sina operatörer, framför allt kring mobiltäckningen, till IT- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Avtalet innebär att de nätägande mobiloperatörerna (Hi3G, Net1, Tele2, Telenor och TeliaSonera) åtar sig att bland annat ge bättre information om vad täckningskartan visar, att ta bort vilseledande hastighetsangivelser från kartorna samt att se till att deras täckningskartor är mer jämförbara med varandra.

Operatörerna förbinder sig också att ge tydligare information om vilken mottagningsförmåga olika mobiltelefonmodeller har, och att deras marknadsföring inte ska ställa ut löften om täckning som inte stämmer med verkligheten.

Branschöverenskommelsen innebär dessutom att Konsumentverket får bättre möjligheter att utöva tillsyn både vad gäller operatörernas täckningskartor och deras marknadsföring av täckning och hastigheter.