Kategorier
Länkar

Beslutsstöd nyckel när Volvo skär ner

Volvo Lastvagnar är mitt uppe i en långtgående satsning på beslutsstöd. Lastbilstillverkaren är hårt pressad att öka försäljningen och att sänka kostnaderna för att därigenom öka lönsamheten efter ett svagt bokslut som släpptes i början av februari.

Volvo har testat Qlikview i liten skala i några år, men nu planeras en väsentlig utökning. Beslutsstödsverktyget kan komma att spela en nyckelroll som affärsmöjliggörare och kostnadspressare. Enligt källor med insyn i planerna har företaget tidigare gått ”på känsla” för att fatta beslut. Nu ska besluten bli bättre tack vare komplicerade dataanalyser.

På grund av nedskärningarna och den pågående omorganisationen avböjer Volvo att lämna några officiella kommentarer kring sina planerade it-investeringar.

Volvo kör SAP:s beslutsstödsverktyg Business Objects och använder Qlikview i ett pilotprojekt för att genomföra lönsamhetsrelaterade analyser. Nu går företaget vidare till att genomföra mer omfattande analyser i stora delar av koncernen. Tanken är att skapa rapportverktyg som kan användas av ledningen för att göra fortlöpande analyser.

Samtidigt vill man skapa bättre förutsättningar för gemensam styrning och planering. Enligt en källa så kan Volvo Lastvagnar införa Qlikview i hela organisationen, där målet är att få ökad strategisk styrning inom allt från försäljning till produktutveckling.

Relaterat: Så trimmar Preem budgetarbetet med beslutsstöd.

Beslutsstödet får en avgörande roll för att samla ihop olika typer av information för komplexa analyser, exempelvis finansiell information, samt sälj-, produkt-, leverans och produktionsinformation. Analyserna ska exempelvis handla om att skapa mer optimala produktmixer utifrån de olika lastbilskonfigurationer som är möjliga, samt för att följa upp lönsamheten på olika marknader på ett bättre sätt.

Bolaget använder dessutom ABC-kalkylerings- och rapportverktyget Astrada för aktivitetsbaserade analyser, för att få bättre koll på kostnader och var företaget tjänar pengar. Astrada samlar data från Volvos ekonomisystem varvid inläsning sker i Qlikview, som är rapport- och analysverktyget.