Kategorier
Länkar

Dropboxanvändning oroar säkerhetsexpert

Även om många företag är duktiga på att skydda sig genom avancerade brandväggar och dyra antivirusprogram är det få som prioriterar säkerheten i molntjänster. På många företag tillåts de anställda skicka och lagra känslig företagsinformation på molntjänster som Dropbox och Icloud och även i de fall där man har en policy är det få som följer den.

Frederick Wennmark, nordisk teknikchef på Trend Micro, tror att många företag helt enkelt inte tänker på det.

– Man har nog inte riktigt sett behovet av att dela information på ett lätt och smidigt sätt inom företaget, säger han.

– Den anställde tycker det är ett snabbt och smidigt sätt använda sig av exempelvis Dropbox. Det får jobbet gjort och som företag är man inte så tydligt att kommunicera ut att man har andra lösningar.

Faktum är att endast åtta procent av de tillfrågade i undersökningen säger att deras företag har en policy kring molntjänster. Runt en tredjedel uppger att de inte hade några riktlinjer alls, medan nästan hälften inte vet om det finns några sådana på arbetsplatsen.

Men även om situationen i dagsläget inte ser så ljus ut säger Frederick Wennmark att den är på väg att vända. Han har märkt av att allt fler företag placerar molnet på agendan och därmed blir medvetna om att bättre rutiner krävs.

– Det är absolut på väg upp, framför allt efter alla historier om avlyssningar som kommit den senaste tiden. Man börjar förstå att inget där ute i molnet är säkert. Det vi ser är att fler och fler flyttar hem all känslig data inom den egna brandväggen. Det betyder inte nödvändigtvis att det är säkrare men då kan man åtminstone se om det har skett något intrång, vilket blir svårt med till exempel Dropbox.