Kategorier
Länk

Ett hundratal falska appar sprids i Windows Store

http://mobil.idg.se/idg/2.1085/1.515904/ett-hundratal-falska-appar-sprids-i-windows-store?src=http%3A%2F%2Fwww.idg.se%2F2.1085%2F1.515904%2Fett-hundratal-falska-appar-sprids-i-windows-store