Kategorier
Länkar

EU kräver delad internetmakt

Förslaget innebär att USA fråntas sin ledande ställning på internet, som en följd av den USA-centrerade styrning som dagens styrsystem på internet har lett till. EU-kommissionen föreslår flera åtgärder för att globalisera styrningen av internet, skriver Wall Street Journal, som citerar ett utkast till rapporten.

”Storskalig övervakning och datainsamling har lett till en förlorad tillit till internet och dess nuvarande institutioner för styrning, uppges det i rapporten.

Förslaget är sannolikt ett resultat av den gigantiska övervakningen som har avslöjats bland annat från övervakningsmyndigheten NSA, som en följd av visselblåsaren Edward Snowdens avslöjanden. Domännamnsorganisationen Icann, som har huvudkontor i Kalifornien, är den organisation som kontrollerar och hanterar styrfrågor på internet, kopplat till bland annat toppdomäner. Amerikanska myndigheter och Icann har haft långvariga och nära samarbeten, vilket har ifrågasatts av allt fler länder under senare tid.

EU:s förslag går emot att FN skulle ta över styrningen av nätet och de förslag som har förts fram på en helt ny styrning av internet. Istället föreslås en process som innefattar fler intressenter, vilket Icann säger sig ha.

”Internet bör kvarstå som ett enhetligt, öppet, fritt och ofragmenterat nätverk bestående av nätverk, med samma lagar och normer som gäller inom andra områden och i vårt dagliga liv, uppges det i dokumentet, enligt Wall Street Journal.

En framtida styrmodell bör vara baserad på en inkluderande, öppen och modell som bygger på många olika intressenter. Icanns vd Fadi Chehade har sedan han tog över i mitten av 2012 koncentrerat sig på att ge Icann ett mer internationellt fokus, med bland annat nya Icann-kontor i Turkiet, Singapore, Beijing och Geneve.

Även länder som Ryssland, Kina och Brasilien kräver en ökad internationell styrning av internet. Sedan fjolårets avslöjanden om NSA:s övervakning har Brasilien föreslagit att landet nätverk ska skärmas av från USA.