Kategorier
Länkar

Farligt säkerhetshål i Office

Ett allvarligt säkerhetshål som kan drabba alla som använder Outlook och Word har upptäckts. En tillfällig lösning finns redan nu.

En nyupptäckt sårbarhet i Microsoft Word, versionerna 2003, 2010 och 2013, kan drabba användare som förhandsgranskar e-postmeddelanden i Outlook, vilket är standardvalet.

Ett meddelande i RTF-format kan utformas så att elak kod automatiskt körs och ger tillgång till datorn. Microsoft arbetar med att reparera säkerhetsluckan, men fram till dess att en uppdatering kommer ut rekommenderar man en tillfällig lösning som helt enkelt hindrar att RTF-text öppnas.

En så kallad Fix-It för detta kan hämtas här: https://support.microsoft.com/kb/2953095.