Kategorier
Länkar

Fiber åt folket

Litauen är bäst i Europa på fiber till hemmen, tätt följt av Sverige och Lettland.

Nya siffror från branschorganisationen FTTH Council Europé visar att utbyggnaden av fiber till hemmen i Europa går allt snabbare. Det totala antalet abonnenter ökade med 29 procent under 2013, medan tillväxten under 2012 bara var 15 procent. Spanien, Nederländerna, Frankrike och Portugal toppade tillväxtligan i Europa, medan Ryssland och Ukraina leder i absoluta tal. Inom EU är Sverige och Frankrike bäst.

Globalt är Förenade Arabemiraten ledande med 85 procent fiberanslutna hushåll, följt av Sydkorea, Hong Kong, Japan, Singapore och Taiwan, med nivåer på mellan 37 och 63 procent. Det ledande europeiska landet i procent är Litauen, som kommer på sjunde plats i den globala rankingen, med 34 procents hushållspenetration, följt av Sverige med 26,5 procent och Lettland med 23,3 procent. Alla andra europeiska länder ligger under tröskelvärdet på 20 procent.

Anmärkningsvärt är att både Tyskland och Storbritannien har mindre än en procents fiberpenetration till hemmen.