Kategorier
Länkar

Här väcker du Windows hemliga administratör

I Windows Vista, Windows 7 och Windows 8 finns tre olika typer av användarkonton. ­Standardkontot är begränsat och kan inte göra förändringar och starta alla program – det används ofta för barn. Administratörskontot har alla rättig­heter, men måste fortfarande godkänna vissa åtgärder innan de utförs. Det brukar kallas för en oupphöjd administratör och räcker i de flesta sammanhang.

Men det finns också ett dolt administratörskonto med upphöjd behörighet. Det har rättighet att göra allting utan frågor och är som standard inaktiverat. Gör så här om du vill aktivera det i ett svenskt Windows.

administratör konto1. Leta reda på ­Kommandotolken i programmenyn, höger­klicka och välj Kör som administratör.

2. Skriv net user administratör /active:yes och tryck Retur.

Logga ut eller växla användare, så ser du det nya kontot på inloggningsskärmen. Det saknar lösenord. Logga genast in och skapa ett lösenord om du ska använda detta konto! Annars innebär det en väldig säkerhetsrisk.

För att inaktivera kontot igen, gör som ovan, men skriv net user administratör /active:no.

administratör konto
Aktivera administratören. Med en kort rad i Kommandotolken aktiverar du Windows inbyggda administratörskonto. I ett engelskt Windows, skriv o i stället för ö.

http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.534385?utm_source=dmdelivery&utm_medium=email&utm_content=H%C3%A4r%20v%C3%A4cker%20du%20Windows%20hemlig&utm_campaign=PFA%20Express%202013-11-29%2010%3A44%3A5