Kategorier
Länkar

Hårdvara sänkte IBMs resultat

Den minskade försäljningen av hårdvara fortsatte att sinka IBMs resultat under företagets fjärde kvartal som avslutades den 31 december. Under perioden minskade omsättningen med 5,5 procent och slutade 27,7 miljarder dollar, motsvarande cirka 180 miljarder kronor.

På årsbasis visade IBM upp en omsättning på 99,8 miljarder dollar, motsvarande drygt 646 miljarder kronor. Det är en minskning med 4,6 procent jämfört med 2012.

Nettointäkterna under det fjärde kvartalet ökade med sex procent och slutade på 6,2 miljarder dollar, motsvarande drygt 40 miljarder kronor. Under helåret var nettointäkterna 16,5 miljarder dollar, en minskning med en procent jämfört med samma period året innan.

ibm kvartalsrapport