Kategorier
Länkar

Kortare mobiluppsägningstid

Det ska bli lättare och gå snabbare att säga upp och byta abonnemang för mobiltelefoni och andra elektroniska kommunikationstjänster.

Uppsägningstidens längd för vanliga konsumentabonnemang ska begränsas till en månad. Dessutom ska operatörerna framöver bli skyldiga att ta bort eventuella lås kostnadsfritt efter att den inledande bindningstiden löpt ut. Det är innebörden i ett förslag som regeringen har överlämnat till Lagrådet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2014 och innebär att uppsägningstidens längd för vanliga konsumentabonnemang begränsas till en månad.

– Den enskilde mobilkonsumenten måste få en starkare ställning än man har idag. Vi har de senaste åren sett att klagomålen till både Allmänna reklamationsnämnden och Telekområdgivarna ökat ordentligt. Det tar regeringen på stort allvar, och just därför föreslår vi nu att det ska bli lättare och gå snabbare att byta operatör. Det kommer stärka konsumenten, öka konkurrensen på mobilmarknaden vilket i sin tur förhoppningsvis kommer leda till att operatörerna utvecklar bättre tjänster, säger IT- och energiminister Anna-Karin Hatt.