Kategorier
Länkar

Microsoft förlorar FAT-patent

Det kanske inte är allmänt känt, men man uppskattar att Microsoft tjänar ungefär 8 dollar per såld Androidtelefon. Tillsammans beräknas detta bli cirka 3.4 miljarder dollar under år 2013. Även leverantörer av andra Linuxbaserade system betalar ungefär motsvarande summa till Microsoft

Det här sker som en effekt av den patentportfölj som Microsoft har, dels egna uttagna patent och dels sådana man har köpt in. Några av de viktigaste patenten i hela portföljen är de runt FAT-filsystemet som används bland annat på lagringskort av olika slag.

Nu har ett av dem, File Allocation Table (FAT) eller ”gemensam namnrymd för långa och korta filnamn” förklarats ogiltigt av den tyska patentdomstolen på grund av att den patenterade något som är för uppenbart.

Det här är ett viktigt domslut för Microsoft använde det här patentet bland annat för att hindra Motorola att sälja sina Android-telefoner i Tyskland. Det har också använts för att pressa gps-leverantören Tom Tom att betala avgifter till Microsoft trots att TomTom använder Linux i sina ps-enheter.

Men det är för tidigt att ropa hej. Det här patentet har tidigare invaliderats för att senare återuppstå, men då var det i USA.