Kategorier
Länk

NSA betalar Facebook, Google, Microsoft, Yahoo och andra | Feber / Webb

http://feber.se/webb/art/279672/nsa_betalar_facebook_google_mi/