Kategorier
Länk

Nu finns smileys i Facebook för IOS

http://mobil.idg.se/idg/2.1085/1.513244/nu-finns-smileys-i-facebook-for-ios?src=http%3A%2F%2Fwww.idg.se%2F2.1085%2F1.513244%2Fnu-finns-smileys-i-facebook-for-ios