Kategorier
Länkar

Nu går XP i graven

En epok är över. Microsofts genom tiderna mest spridda operativsystem går i graven 8 april 2014. Du som väljer att stanna kvar på Windows XP kommer att få kämpa mycket hårt för att hålla it-miljön säker.


Det är inget snack om saken: Windows XP fungerar väldigt väl och har så gjort under väldigt lång tid. Det är nu tretton år sedan Microsoft lanserade operativsystemet, men nu har det alltså blivit dags att begrava det efter lång och trogen tjänst.
Det har länge varit tydligt att Microsoft inte lägger något krut på XP över huvud taget. De senaste åren har man inte kunnat köra deras nya program och komponenter på systemet, varken nya versioner av Internet Explorer, Windows Live-programmen eller uppdateringar för exempelvis hanteringsramverket där Powershell 3.0 ingår.

Inga tidsbomber

Vi poängterar att det inte finns några begränsningar eller tidsbomber inbyggda i Windows XP som gör att det på något magiskt sätt upphör att fungera 8 april. Windows XP fortsätter att fungera i sig, men inte utan risker.
Programkompatibilitet är det enskilt största hindret att ta sig från Windows XP till ett modernare Windowsversion. Oftast går det att lösa alla kompatibilitetsproblem, men ibland kan det krävas uppdatering eller omkodning för att vissa specialprogram eller komponenter att fungera i ett övergångsskede. Framför allt du som i Windows XP förlitat dig på de äldre webbläsarversionerna Internet Explorer 6 eller 7 har en hel del utmaningar framför dig om du vill byta till en senare Windowsversion med Internet Explorer 8 eller senare. Ha i åtanke att det vid det här laget redan finns flera stora webbsajter som inte fungerar och ger varningar om att till och med Internet Explorer 9 är en gammal och omodern webbläsare.
Hårdvara kan också vara ett hinder, även om det på själva klientsidan är ett mindre problem eftersom hårdvaran där har uppgraderats och fungerar i moderna Windowsversioner. Viss speciell kringutrustning kan dock vara ett problem, eller där man till exempel i olika industrier ofta investerat i system som kostar miljoner och som inte ersätts speciellt lätt eller billigt.
Ju längre tiden nu går desto fler hinder dyker upp på andra håll. Det finns stora utmaningar med att stanna på Windows XP eftersom hårdvaruleverantörer inte tillhandahåller drivrutiner för ny hårdvara på Windows XP och mjukvaruleverantörer inte längre skapar program med stöd för Windows XP.

Aldrig mer uppdateringar

Det Microsoft menar när man säger att man inte längre kommer ge support för Windows XP är att man inte längre kommer att släppa några säkerhetsuppdateringar eller andra viktiga uppdateringar för systemet. Med andra ord kommer säkerhetshål som hittas i Windows XP inte att lösas av Microsoft, vilket i praktiken lämnar ett stort antal datorer sårbara och extra utsatta för attacker.
Det finns säkerligen de som hävdar att Microsoft har ett ansvar för att hålla god säkerhet på de miljoner XP-datorer som finns kvar. Men inse faktum: det har gått tretton år sedan operativsystemet lanserades, och Microsoft har i flera år varit mycket tydliga med att 8 april 2014 är det datum som gäller och att då upphör supporten. Att ett operativsystem för skrivbordsdatorer stöds i tretton år är antagligen något slags rekord.
Du kan dessutom få fortsatta säkerhetsuppdateringar till viss del genom att betala dyra pengar per dator och år, och eventuella extra kostnader för viktiga uppdateringar. Man behöver inte vara ett mattesnille för att räkna ut att det ganska snabbt lönar sig att byta ut Windows XP i stället för att hålla liv i det.

Sida 1 / 3
FöregåendeNästa

Innehållsförteckning