Kategorier
Länkar

Nummerupplysning förbjuds ge svar på allt

 118 100, 118 118 och 118 800 förbjuds av Post- och Telestyrelsen att ge annan information än just nummerupplysning.

Sådant här får du ta reda på själv i fortsättningen.

Sådant här får du ta reda på själv i fortsättningen.
Bakgrunden är att företagen bakom tjänsterna, Ahhaa, Eniro och Teleinfo, åtminstone tidigare har marknadsfört 118-numren som mer än bara upplysning av telefonnummer och relaterad information. 118 100 har exempelvis haft ”Svar på allt” som sin slogan.
Nu konstaterar PTS att det inte är tillåtet att saluföra sådana tjänster inom ramen för 118-numren, som är tänkta att användas just till nummerupplysning. Eventuella andra tjänster anser myndigheten ska räknas som betalteletjänster och då är det en annan nummerserie och andra tillstånd som gäller.
Företagen föreläggs nu att upphöra med alla andra tjänster utom nummerupplysning via telefon och sms, och redovisa sina åtgärder till PTS senast 1 juli.