Kategorier
Länkar

Ny lag ska ge kunder mer makt

Enligt ett förslag som regeringen har överlämnat till Lagrådet ska det bli lättare och gå snabbare för kunder att säga upp och byta abonnemang för mobiltelefoni och andra elektroniska kommunikationstjänster. Uppsägningstidens längd för vanliga konsumentabonnemang ska enligt förslaget begränsas till en månad, och dessutom ska operatörerna bli skyldiga att ta bort eventuella operatörslås kostnadsfritt efter att den inledande bindningstiden löpt ut. Om förslaget går igenom, kan det innebära betydande förändringar för framtida mobilabonnemang och öka privatpersoners möjligheter att hoppa mellan olika operatörserbjudanden, och därmed svårare för operatörer att tvinga kvar kunder med långa uppsägningstider.

I ett uttalande säger IT- och energiminister Anna-Karin Hatt att ”den enskilde mobilkonsumenten måste få en starkare ställning än man har idag. Vi har de senaste åren sett att klagomålen till både Allmänna reklamationsnämnden och Telekområdgivarna ökat ordentligt. Det tar regeringen på stort allvar, och just därför föreslår vi nu att det ska bli lättare och gå snabbare att byta operatör. Det kommer stärka konsumenten, öka konkurrensen på mobilmarknaden vilket i sin tur förhoppningsvis kommer leda till att operatörerna utvecklar bättre tjänster.”

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 maj 2014.

http://pctidningen.se/samhalle/ny-lag-ska-ge-kunder-mer-makt?utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=kom_se_2013_10_29_26718