Kategorier
Länkar

Ökad säkerhet med bättre ip-adresshantering

När antalet aktiva ip-adresser ökar i en organisation, så blir hanteringen av dem en verksamhetskritisk fråga. Det vanligaste sättet att hantera ip-adresser är via Excelark eller liknande, men det är varken effektivt eller säkert. Det noterade grundarna av det kanadensiska företaget Bluecat för tio år sedan och utvecklade därför ett program för att automatisera hanteringen. Idag är programmen väl paketerade och företaget omsätter omkring en miljard kronor om året.

I Norden har Bluecat omkring 45 kunder och har i dagarna formellt öppnat ett Sverigekontor. I samband med öppnandet av kontoret var företagets vd Michael Harris på ett kort besök i Stockholm.

– Nätverken är mycket mer komplexa idag än vad de var tidigare. Då ökar behovet av att automatisera hanteringen av ip-adressser, säger Michael Harris.

I första hand är kunderna större organisationer. Han berättar att företaget har kunder som har allt från mer än 3 miljoner till 10 000 aktiva ip-adresser. Och hanteringen är tidsödande.

– Vi har exempel på kunder som har kunnat reducera tiden för att aktivera en ny ip-adress från fyra dagar till två timmar.

Han ser också att införandet av ipv6 ökar komplexiteten i nätverken och därmed säkerhetskraven. Nyligen presenterade analysföretaget Forrester en förutsägelse om att investeringarna i närverkssäkerhet kommer att öka kraftigt i år.

– Tidigare har vi mest haft en dialog med nätverksansvariga ute hos kunderna, men nu märker vi att dialogen med säkerhetsansvariga blir allt vanligare.