Kategorier
Länkar

Operatörerna: ”Riv upp lagen!”

Svenska operatörerna Tele2 och Teliasonera välkomnar EU-domstolens utslag kring datalagringsdirektivet. Men båda två fortsätter lagra kundernas data i väntan på ny lagstiftning.

Tele2 och Telia Sonera har båda varit kritiska till reglerna om datalagring i samband med att de infördes 2012. Nu kräver båda företagens jurister att den svenska lagstiftningen skrivs om efter det att EU-domstolen ogiltigförklarat EU:s eget datalagringsdirektiv.
– Vi välkomnar den här domen. Nu har vi en svensk lagstiftning som vilar på ett EU-direktiv som underkänts för att det saknar nödvändigt rättssäkerhetsskydd. Då förutsätter vi att den svenska lagstiftaren upphäver även den svenska lagstiftningen, säger Stefan Backman som är chefsjurist på Tele2 i Sverige.
Även från Teliasonera hörs liknande tongångar.
– Den nationella lagstiftaren borde ha en skyldighet att ändra lagen i den mån den grundar sig på ett direktiv som strider mot EU-stadgan, säger Patrik Hiselius som är jurist på Teliasonera.
Ingen av de båda stora operatörerna väljer dock att göra som Bahnhofoch direkt sluta att samla in uppgifter på det sättet som krävs i datalagringsdirektivet.
– Vi måste ju följa svensk lag, säger Patrik Hiselius.
Tele2 fortsätter att rätta sig efter den svenska lagen tills vidare, även om företaget nu tittar på om det kan vara så att den svenska lagen står i konflikt med EU:s regler som i så fall skulle ha företräde.
– Vi skulle välkomna om regeringen går ut med ett klargörande över hur de ser på den uppkomna situationen och hur de anser att vi som operatörer ska agera i en sådan här situation, säger Stefan Backman.
Båda två efterlyser en ny reglering med bättre balans mellan kraven på att hjälpa polisen med information och skyddet för kundernas personliga integritet.