Kategorier
Länk

Oväntat drag från AMD – släpper två 11-wattare

http://www.idg.se/2.1085/1.509815/ovantat-drag-fran-amd–slapper-tva-11-wattare?ref=anp