Kategorier
Länkar

”Pc-marknaden mår sämre än vi trodde”

Gårdagens rapport från analysföretaget IDC målar upp en dyster bild av pc-marknaden världen över. Globalt förväntas pc-försäljningen bland konsumenter krympa med över 15 procent innan årets slut, det skulle innebära den största minskningen någonsin.

IDCs siffror förutspår att den totala pc-försäljningen kommer att minska med 10,1 procent i år och det kommer att säljas 314,8 miljoner enheter. Pc-datorer för konsumenter förväntas dock minska med hela 15 procent jämfört med året innan.

Enligt IDC kommer siffrorna med största sannolikhet att fortsätta minska även under nästa år.

– En av de kanske största faktorerna till att efterfrågan har minskat är att det inte finns några större skäl att byta ut äldre datorer, säger Jay Chou på IDC.

Han tillägger att pc-datorn fortfarande är den huvudsakliga datorn för de flesta användare, och används fler timmar per dag än surfplattor och mobiltelefoner. Användandet minskar dock i takt med att nya typer av enheter släpps på marknaden.

Det har enligt IDC resulterat i att medellivslängden för pc-datorn har förlängts jämfört med tidigare, något som påverkat tillväxten.

http://www.idg.se/2.1085/1.536659?utm_source=dmdelivery&utm_medium=email&utm_content=%22Pc-marknaden%20m%C3%A5r%20mycket%20s%C3%A4m&utm_campaign=Morgonens%20viktigaste%20nyheter%202