Kategorier
Länkar

Premiärdags för E-hälsomyndigheten

Den nya myndigheten får en nyckelroll i arbetet med att ta fram nya e-hälsotjänster i Sverige. Bland annat ska myndigheten driva projektet med personliga hälsokonton, Hälsa för mig, ett arbete som inleds under det här året och som har en budget på 240 miljoner kronor under tre år.

– Lite kort uttryck kan man säga att vi ska driva och utveckla den nationella e-hälsan, säger Torsten Håkansta, myndighetens generaldirektör.

Bland det viktigaste för den nya myndigheten blir att vara ett starkt nav för e-hälsofrågor. Torsten Håkansta räknar med att myndigheten kommer att behöva agera mycket och ofta som diplomater.

– De 21 landstingen driver projekt i sina egna lådor och det finns 294 kommuner som driver egna projekt. Dessutom finns det flera andra aktörer som är drivande i vård- och omsorgsfrågor. Vi ska försöka vara lite nav och driva och samordna den utvecklingen, säger Torsten Håkansta.

E-hälsomyndigheten övertar också ansvaret för e-recepten och läkemedelsstatistik från det statliga företaget Apotekens Service. Under 2013 gjordes till exempel föreberedelser för att flytta över driftskontrakt till den nya myndigheten. De tar också i hög grad över personal från företaget.

– Det handlar mycket under de första månaderna om att trimma in den nya organisationen, och att lära oss att agera inom de ramar som en myndighet ska göra. Det blir många nya förhållningssätt ihop med det tidigare arbetet, säger Torsten Håkansta.

Myndigheten har runt 130 anställda, och ungefär hälften av dem är it-personal.