Kategorier
Länkar

RT-platta från Nokia

http://www.datormagazin.se/artiklar/nyheter/20131023/rt-platta-fran-nokia