Kategorier
Länkar

Så använder svenskarna internet

Varje år genomför Stiftelsen för internetinfrastruktur, Punkt SE, en undersökning som undersöker internetanvändandet i Sverige. I årets undersökning visar det sig att internet fortsätter att öka, framförallt bland yngre pensionärer samt mindre barn.

Undersökningen visar bland annat följande fakta om småbarn:

  • Hälften av alla två åringar använder nu internet
  • Vid tre års ålder är användandet 75 procent
  • Vid sju år ålder är användandet 90 procent

Enligt undersökningen är det framförallt surfplattorna som lett till att internetanvändandet har ökat bland de yngre barnen.

Trots det ökande användandet har fortfarande en miljon invånare valt att inte koppla upp sig, cirka åtta procent av befolkningen.

Svenskarna och internet
Svenskarna och internet

 

Appar och smarta mobiler ökar

Redan förra året ökade det användandet av mobiltelefoner explosionsartat. Siffrorna har nu börjat stagnera men än så länge har mobiltelefonerna inte ersatt datorn. Istället används de mer som ett komplement.

Surfplattor såg däremot en kraftig ökning det senaste året och har gått från fem procent till 53 procent, en ökning med 48 procentenheter. Det ser heller inte ut som om tillväxten håller på att avta.

80 procent av alla föräldrar med barn under tio år har tillgång till en surfplatta. Men användandet är större bland barn än ungdomar jämfört med föräldrar. Över hälften av alla skolbarn använder en surfplatta dagligen.

Sociala nätverk fortsätter växa

Användandet av sociala nätverk fortsätter att växa. Facebook leder fortfarande med 68 procent av Sveriges befolkning. Facebook är även den mest använda mobilappen i Sverige.

Svenskarna och sociala nätverk

På andraplats bland de största sociala nätverken hamnar Instagram med 28 procent följt av Twitter med 19 procent av Sveriges internetanvändare.

Det här gör vi på internet

Den absolut populäraste sysslan på internet är att leta fakta. Efter det kommer Youtube, vilket nu är populärare än att läsa nyheter. Facebook hamnar på fjärdeplats följt av så kallade Play-tjänster och spel.

Svenskarna och internetaktiviteter

Studien i sin helhet hittar du här.