Kategorier
Länk

Så kan materialet grafen förbättra våra hårddiskar

http://mobil.idg.se/idg/2.1085/1.512499/sa-kan-materialet-grafen-forbattra-vara-harddiskar?src=http%3A%2F%2Fwww.idg.se%2F2.1085%2F1.512499%2Fsa-kan-materialet-grafen-forbattra-vara-harddiskar