Kategorier
Länk

Så kidnappas filerna och krypteras

http://mobil.idg.se/idg/2.1085/1.537442?src=http%3A%2F%2Fwww.idg.se%2F2.1085%2F1.537442