Kategorier
Länk

Så mycket förlorar Microsoft på Surface – IDG.se

http://www.idg.se/2.1085/1.543949?utm_source=dmdelivery&utm_medium=email&utm_content=S%C3%A5%20mycket%20f%C3%B6rlorar%20Microsoft&utm_campaign=Morgonens%20viktigaste%20nyheter%202