Kategorier
Länkar

”Så samarbetar Google med NSA”

Med hjälp av den amerikanska lagen ”Freedom of Information Act” harnyhetskanalen Al Jazeera fått tag på två e-postmeddelanden som visar att Google kan samarbeta med NSA.

E-postmeddelandena som är daterade juni 2012 avslöjar en dialog mellan NSA-chefen Keith Alexander och Google-cheferna Eric Schmidt och Sergey Brin.

google nsa

I ett av mejlen refererar Keith Alexander till ett tidigare möte mellan NSA och flera högt uppsatta chefer på Google. Han bjuder även in Googles styrelseordförande, Eric Schmidt, till ett fyra timmar långt möte. Möte var klassat som ett ”hemligt beslutsorienterat möte om mobila hot och säkerhet”.

– Googles deltagande vad gäller förfining, teknik och utbyggnad av lösningarna kommer att vara avgörande, skriver Keith Alexander i mejlet.

I sitt svar till mejlet utrycker Eric Schmidt sin glädje över hans tidigare möte med Keith Alexander, men uppger att han inte kan medverka på det planerade mötet då han är upptagen på annat håll.

Keith Alexander refererar i mejlet till ett initiativ om informationsdelning som kallas Enduring Security Framework (ESF) och som skapades 2009 av Department of Homeland Security, det amerikanska försvaret och 18 toppchefer vid olika teknikföretag.

I mejlet skriver Keith Alexander att NSA samarbetar med flera av de största teknikföretagen, inklusive Intel, AMD, Dell, HP och Microsoft. Samarbetet gäller implementering av kod i pc-datorerna bios-enhet för att kunna tackla olika säkerhetshot.

I ett svar kring kommunikationen uppgav en taleskvinna för Google till IDG News att företaget samarbetar med en rad experter, inklusive myndigheter, för att skydda användarna mot cyberattacker.

– Vi arbetar mycket med att skydda användarna från cyberattacker och vi talar därför med utomstående experter, inklusive amerikanska myndigheter, för att vara säkra på att vi ligger i framkanten, säger Googles taleskvinna.

Google har likt många andra teknikföretag tidigare tagit avstånd till NSA. I en intervju med CNN i höstas kritiserade Eric Schmidt NSA för att göra intrång på användarnas privatliv.

Enligt tidigare uttalanden från Google lämnar företaget aldrig ut användaruppgifter om det inte finns ett domstolsbeslut.

IDG News