Kategorier
Länkar

Så slår du på och av snabbstarten i Windows 8

http://pcforalla.idg.se/2.1054/1.531851?utm_source=dmdelivery&utm_medium=email&utm_content=S%C3%A5%20sl%C3%A5r%20du%20p%C3%A5%20och%20av%20snabbs&utm_campaign=A%20PFA%20Express%202013-11-22%2012%3A53