Kategorier
Länkar

Säkerhet inte viktigt i Europa

Europeiska företagsledare är mindre IT-säkerhetsmedvetna än sina motparter i USA och resten av världen enligt en undersökning.

Enligt en ny undersökning utförd av Vanson Bourne på uppdrag av BT Security ser endast 20 procent av europeiska företagsledare IT-säkerhet som en mycket viktig prioritering. Motsvarande resultat är 41 procent på amerikanska företag och 30 procent globalt. Drygt hälften (58 procent) av de europeiska organisationerna svarar att de kan bedöma värdet av sina IT-säkerhetsinvesteringar, medan 90 procent av de undersökta amerikanska organisationerna anser samma sak.

Bland högre chefer och beslutsfattare vid amerikanska företag har 86 procent genomgått utbildning inom IT-säkerhet, jämfört med 44 procent av de europeiska beslutsfattarna. I Europa anser hälften av beslutsfattarna inom IT att deras styrelser underskattar vikten av IT-säkerhet, medan motsvarande siffra är 58 procent globalt och hela 74 procent i USA.

– Undersökningen ger en bra bild av den snabbt förändrade hotbilden och de utmaningar detta leder till för globala företag. Den explosionsartade ökningen av anställda som använder privata enheter i arbetet, utökningen av molnet och antalet extranät gör att företagen utsätts för en myriad av interna och externa hot, såväl avsiktliga som oavsiktliga. De amerikanska företagen bör hyllas för att de prioriterar IT-säkerheten. Dagens hot utvecklas allt för fort för att företag ska klara att skydda sig enbart genom reaktiva åtgärder och det är viktigt att IT-säkerheten prioriteras av hela verksamheten och inte bara av IT-avdelningarna, säger Mark Hughes, VD för BT Security.

Undersökningen bestod av 500 intervjuer med IT-beslutsfattare i medelstora och stora företag i de sju länderna Storbritannien, Frankrike, Tyskland, USA, Brasilien, Hong Kong och Singapore. Företagen är verksamma inom ett flertal olika branscher, till exempel finans, läkemedelsindustrin, detaljhandel och offentlig sektor.