Kategorier
Länkar

Sakernas internet – kaos eller nya möjligheter för it-avdelningen?

 Miljarder nya enheter och funktioner kommer att kopplas upp de närmaste åren. Men hur ska den nya infrastrukturen hanteras och skyddas? Det blir en knäckfråga för it-ansvariga världen över.


Kärt barn har många namn. Många säger internet of things, eller sakernas internet som vi översätter det till. Andra kallar det m2m (machine-to-machine) eller internet of everything.
Oavsett vad vi väljer för uttryck handlar det om samma sak – en stundande revolution när miljardtals nya enheter, tjänster och funktioner kommer att kopplas till internet. Smarta enheter, alltifrån små kretsar i hushållsapparater till gigantiska industrimaskiner kommer på ett fundamentalt sätt att förändra vårt sätt att leva och arbeta på. Våra hem, transportmedel, arbetsplatser, offentliga utrymmen, butiker, sjukvårdsanläggningar och mycket annat kommer att genomgå en dramatisk förändring driven av utvecklingen kring sakernas internet.
IDC, Gartner, Cisco och massor av andra företag har försökt uppskatta hur stor tillväxten av antalet uppkopplade enheter kommer att bli. Beräkningarna säger att mellan 50 och 212 miljarder enheter kommer att vara internetanslutna när vi vänder fram år 2020 i våra almanackor. Det handlar alltså om en enorm ökning på bara några års sikt.

Väldigt mycket att diskutera

Hans Dahlberg, Telia Sonera.

Det finns givetvis väldigt många aspekter av sakernas internet som är värda att belysa och diskutera. Många lyfter fram den potentiella affärsnyttan, eller hur samhällsfunktioner och människors vardagsliv kommer att förbättras och underlättas. Hans Dahlberg, chef för m2m på Telia Sonera förklarar:
– Företag kommer att se en möjlighet att utnyttja ny teknik för att minska kostnader. Jämför med bankerna som gav kunderna en webbportal för att kunna minska handläggning av till exempel fakturor på bankkontor. Samma sak sker nu med sakernas internet. Man kan till exempel koppla upp en maskin som kräver service och hantera detta på distans, och på så sätt spara in kostnader.
Hans Dahlberg menar att det går att bygga vidare och hitta nya områden för rationalisering och effektivare system.
– Om man har nyss nämnda maskin uppkopplad för att kunna hantera service är det relativt enkelt att erbjuda nya tjänster. Ta till exempel en tvättmaskin, värmepump eller liknande. Med en uppkoppling kan jag till exempel få ett meddelande när tvätten är klar, eller justera hur varmt eller kallt jag vill ha det i huset.
Det här kommer också förändra affärsmodellerna.
– I stället för att ta betalt för till exempel en flygplansmotor kan jag köpa ”flygplanstimma som tjänst”, eller varför inte ugnen som tar betalt baserat på hur många kanelbullar som bakas?

Info i realtid

Förbättrad vård och trafikinformation i realtid är andra möjligheter med sakernas internet.
– Här finns det ett antal tjänster som skapar bättre livskvalitet i vården genom att smarta uppkopplingar, till exempel produkten som känner av hur mitt hjärta mår, så att jag slipper vara på sjukhus. Eller den uppkopplade lekplatsen som låter barn tävla mot andra barn globalt genom att lekplatsen har sensorer som känner av hur de rör sig. Eller kanske bilen som kan varna bakomvarande bilar för en kollision eller halt väglag, säger Hans Dahlberg.
Men vad kommer revolutionen av sakernas internet att innebära för dig som ansvarar för it på företag och myndigheter? Kommer ditt arbete förenklas, eller kommer du att slita ditt hår när ansvarsområdena blir fler och belastningen ökar?