Kategorier
Länkar

Samsung: ”Vi har löst grafenproblemet”

Samsung menar att man har löst gåtan om hur materialet grafen ska kunna användas kommersiellt. Det kan medföra snabbare, svalare, och mer strömsnåla produkter.

Grafen är ett intressant material, både ur en som en potentiell byggsten i konsumentprodukter och ur en rent fysikalisk synvinkel. Materialet i sig är rent kol, men som är uppbyggt i ett tunt, sammanhängande lager med en atom i tjocklek. I materialet kan sedan både elektroner och värme röra sig med extremt lågt motstånd, samtidigt som materialet är oerhört slitstarkt.

Med hög ledningsförmåga går mindre energi förlorad när en spänning läggs över materialet. I stort sett all energi som pumpas in i en elektrisk krets spenderas i slutändan som värmeenergi, så ju högre ledningsförmåga, desto mindre energiförluster och därmed lägre strömförbrukning. Den slitstarka men flexibla karaktären hos materialet gör det dessutom lämpligt för böjbar elektronik i exempelvis smarta klockor, armband eller liknande.

Problemet är att grafen är dyrt och komplicerat att framställa i kommersiell skala utan att ge upphov till tillverkningsbrister – och det är den nöten Samsung nu menar att man har knäckt.

Untitled-1En traditionell kiselvåffla med Samsung-tillverkade Nand-kretsar.

I samarbete med School of Advanced Materials Science and Engineering vid universitetet i Sungkyungkwan, Sydkorea, har Samsungs division för avancerad forskning tagit fram en teknik de menar möjliggör tillverkning av grafenkretsar i kommersiell skala.
Extremt låg strömförbrukning och hög prestanda

Tillverkningen ska kunna framställa grafen i stora, enhetliga kristaller som kan täcka en hel krets-wafer av dagens industriella storlekar. Det innebär att Samsung inom kort kan ha ett sätt att ekonomiskt hållbart tillverka faktiska kretsar i grafen, med extremt låg strömförbrukning och hög prestanda.

Det är oklart när vi faktiskt får se den nya tillverkningstekniken användas i produkter, men om Samsung kan leverera vad de lovar skulle vi kunna få se faktiska grafenbaserade produkter på hyllorna inom så lite som 2-3 år. Då det här är en stor nyhet inom materialforskningsfältet bör vi få veta mer om vad vi har att vänta oss inom kort.

Källa: The Telegraph