Kategorier
Länkar

Sex terabyte med hjälp av helium

 

 

http://www.datormagazin.se/artiklar/nyheter/20131105/sex-terabyte-med-hjalp-av-helium