Kategorier
Länkar

SJ satsar på smartare prissättning

Syftet med systembytet är att förenkla prissättningen, öka biljettförsäljningen och öka marknadsandelarna.

Maria Hofberg, chef för Revenue Management och prissättning på SJ, säger att bolaget behövde ett smartare och mer dynamisk prissättningsverktyg som effektiviserar och automatiserar deras processer. Detta för att de ska kunna möta kundernas ökade efterfrågan och förändrade köpbeteenden. Nu implementerar SJ systemen JDA Demand och JDA Rail Price Optimizer, det senare är ett optimeringsverktyg, som flera europeiska tågoperatörer redan använder.

– Prisoptimeringssystem är något som flygbolagen använt sig av under lång tid. Det nya systemet kommer hjälpa oss med att ställa bättre prognoser, se hur efterfrågan ser ut över dygnet och veckorna och på så sätt hjälpa oss att sätta priser så att det bättre matchar den efterfrågan som finns, säger Maria Hofberg.

– Genom bättre prognoser och anpassade priser kan vi optimera kapaciteten och möta behovet på de populäraste sträckorna.

Vad använder ni för system i dag?
– Vi har ett egentillverkat system som vi nu alltså ersätter. Det nya systemet ger mer analyskraft och bättre överblick.

Varifrån kommer initiativet till den här satsningen?
– Initiativet kommer från oss inom verksamheten, vi har länge letat efter ett optimeringssystem. Vi räknar med att investeringen ska betala av sig inom tre år, säger Maria Hofberg.

Det här är inte det enda stora it-projektet som pågår på SJ. Som Computer Sweden tidigare skrivit ligger SJ också i slutfasen med att utveckla ett nytt dokumenthanteringssystem där man sedan 18 månader tillbaka tagit hjälp av Opentext för att digitalisera mängder av papper, foton, ritningar, kundärenden, avtal och personalinstruktioner.

– Ett exempel är lokförarna som tidigare tvingades bära runt på elva kilo papper i en ryggsäck men snart kan få allt material i en surfplatta, sa Opentexts vd Christian Hadenius.