Det arbetas nu med att ta fram en ethernet-standard som kan matcha hastigheten hos de snabbaste wi-fi-accesspunkterna. Problemet är bara att två grupper arbetar med var sin specifikation, och därför kan det dröja ett tag innan standarden blir klar.

Läs mer: Extrem farthöjning i datahallarna

Wi-fi börjar bli så snabbt att gigabit ethernet inte hänger med de mest avancerade accesspunkterna med stöd för 802.11ac. Användarna kan visserligen satsa på 10 gigabit ethernet, men det kräver oftast mer avancerade kablar. Därför tittar man efter en ny standard.

Mest sannolikt kommer du att kunna välja mellan 2,5 och 5 gigabit per sekund. Vissa tillverkade har redan lanserat komponenter för den typen av produkter, men det finns ingen garanti för att system byggda med komponenter från de två grupperingarna kommer att fungera tillsammans. Förra månaden beslutade IEEE att sätta samman en projektgrupp för att ta fram en gemensam standard.

ethernet

Den ena gruppen, MGBase-T Alliance, inkluderar bland annat Avaya, Aruba Networks, Brocade Communications, Broadcom och Freescale Semiconductor, och skapades i juni. Den andra gruppen går under namnet NBase-T Alliance och startades i oktober. Där ingår bland annat Cisco Systems, Xilinx, Freescale och Aquantia.

Läs mer:”Det blev nästan till ett krig mellan tillverkarna”

Företag kommer troligtvis att kunna köpa 2,5/5-gigabitutrustning från och med det andra kvartalet nästa år. Det tror i alla fall Dell’Oros analytiker Alan Weckel. Med tanke på att IEEE:s projektgrupp inte ens har haft ett första möte, kan man räkna med att dessa produkter baseras på en förhandsstandard.

När tillverkarna börjar mata ut produkter kan man räkna med att utvecklingen av den nya standarden blir mer komplicerad och tar längre tid. IEEE 802.11n tog flera år att fastställa, något som delvis berodde på att wi-fi-tillverkarna lanserade en mängd produkter baserade på just en förhandsstandard.

För att en ny IEEE-standard ska gå igenom krävs det att tre fjärdedelar av projektgruppen röstar för den.

IDG News