Kategorier
Länkar

Snowdens e-postleverantör förlorar överklagande

En federal domstol har utfärdat en stämning om domstolstrots mot grundaren av e-postföretaget Lavabit med anledning av att de tunga internetintegritetsfrågor som han tagit upp i ett överklagande skulle ha tagits upp tidigare i den rättsliga processen, skriver tidningen Wired.

För att göra en lång historia kort: I juni begärde USA:s regering att få tillgång till data om trafiken på ett visst konto hos Lavabit. Att det handlar om NSA-läckan Edward Snowdens konto är det få som tvivlar på. Men när Lavabits grundare Ladar Levinson släpade fötterna efter sig för att slippa lämna över uppgifterna i realtid fick den amerikanska regeringen ett beslut om husrannsakan för att komma åt den privata ssl-nyckeln som skulle ge FBI möjlighet att dekryptera all trafik på Lavabit, och därmed all Snowdens metadata.

Levinson gjorde återigen krumbukter för att göra livet surt för sina motståndare. Bland annat ska han ha lämnat ut nyckeln utskriven i ett fyra punkter stort typsnitt på papper. Därför fick han stämningen om domstolstrots, som han förlorade efter att domstolen sagt att motargument skulle tagits upp i lägre instans.

Fallet med Lavabit är det enda hittills dokumenterade där en domare har gett order om att ett internetföretag ska lämna ut ssl-nycklar till regeringen i USA. Det är också avgörande för huruvida USA:s regering kommer att kunna begära ut krypteringsnycklar från andra amerikanska internetföretag, och därmed få tillgång till alla användares data.