Kategorier
Länkar

Sony Smartwatch 2: Nödvändig smarthet

 

http://www.idg.se/2.1085/1.533097?utm_source=dmdelivery&utm_medium=email&utm_content=Smartklockan%20som%20har%20allt%20du%20b&utm_campaign=Morgonens%20viktigaste%20nyheter%202