Kategorier
Länkar

Sony tvingas till fortsatt kräftgång

Sonys vd Kazuo Hirai misslyckades med att infria sina löften om att göra Sony lönsamt.

Sonys vd Kazuo Hirai misslyckades med att infria sina löften om att göra Sony lönsamt.
Sony räknar med att göra en operativ vinst på 26 miljarder yen, motsvarande 254.5 miljoner dollar under bokslutsåret fram till mars. Det kan jämföras med en tidigare prognos på 80 miljarder yen i operativ vinst, som i sin tur innebar en nedjustering från den ursprungliga prognosen på 230 miljarder yen i vinst i fjol.

Företaget tvingas ta en engångskostnad för att justera ned värdet av pc-enheten Vaio med 30 miljarder yen, som en följd av fallande försäljning efter Sonys beslut att dra sig ur marknaden, skriver Reuters. Samtidigt dras Sony med stora kostnader för omstrukturering av verksamheten, som uppgår till 70 miljarder yen.

Totalt räknar Sony med att göra en förlust på 130 miljarder yen, jämfört med de 110 miljarder yen som företaget förutspådde i februari. Bolaget tvingas dessutom ta en engångskostnad för nedläggningen av en disktillverkningsenhet, som en följd av svag efterfrågan i Europa som beror på att onlinetjänster som Netflix urholkar försäljningen av dvd-skivor.