Kategorier
Länkar

Stor osäkerhet inför Brasilienmöte

Sverige hoppas att veckans internettoppmöte i Brasilien ska ge förnyat stöd för ett internet som inte styrs av stater. På motståndarsidan står bland annat Indien, Ryssland och Kina.

I dag träffas politiker och näteliten i Sao Paolo i Brasilien för att diskutera internets framtid på mötet Netmundial. Stridsfrågan gäller om stater och internationella organisationer ska får större makt över nätet eller om nätet ska fortsätta styras gemensamt av kommersiella, ideella och politiska intressen.

Mötet initierades av Brasiliens president Dilma Rousseff efter Snowden-avslöjandena kring USAs övervakning av nätet men har sedan kommit att handla mer om hur nätet ska styras i framtiden.

Relaterat: Så vill Sverige hålla FN borta från nätet.

På plats i Sao Paolo finns deltagare från både politiska och kommersiella intressen, bland annat deltar nätdignitärer som Vint Cerf och Tim Berners Lee tillsammans med ett stort antal it- och telekomministrar. Sverige representeras dock först och främst av utrikesminister Carl Bildt som också är en av mötets huvudtalare.

Inför mötet har de brasilianska organisatörerna satt samman ett dokument om internets framtid som de hoppas få med sig de samlade deltagarna på. Även Sverige har bidragit till dokumentet. Den svenska linjen går precis som vid tidigare internettoppmöten ut på att förhindra att överstatliga organ som till exempel FN ska för större inflytande över hur nätet styrs.

Carl Fredrik Wettermark arbetar med internetfrågor på utrikesdepartementet och representerar tillsammans med bland andra utrikesminister Carl Bildt och representanter från näringsdepartementet Sveriges regering på mötet i Brasilien. Han tycker att det brasilianska dokumentet ser bra ut och hoppas att mötet kommer att orsaka så få förändringar som möjligt i hur nätet styrs i dag.

– Vi tycker att utkastet ser bra ut. Det är ett ganska tydligt ställningstagande för en flerpartsmodell där inte först och främst stater har inflytande och där grundläggande mänskliga rättigheter respekteras. Det tycker vi är bra men, sedan har man ingen aning hur själva mötet kommer att gå till, säger han.

Osäkerheten kring exakt hur mötet i Brasilien kommer att gå till är fortfarande stor trots att diskussionerna och förhandlingar ska inledas i morgon. Klart är att det finns ett stort antal länder på plats som inte delar Sveriges åsikter kring nätets styrning.

– Kina kommer att trycka på för statlig kontroll över informationsflöden, säger Carl Fredrik Wettermark

Han nämner även länder som Indien, Ryssland, Kuba och Iran bland de som verkar för större statlig kontroll.

I samband med att dokumentet har tagits fram har Sverige bland annat varit drivande för att det ska finnas grundläggande rättsstatsnormer för hur övervakning ska gå till på nätet, både när det gäller polisiär övervakning och underrättelsetjänst.

– Där är det inte så många andra västländer som är med och driver på, säger Carl Fredrik Wettermark.

Dokumentet som tas fram under de två dagar långa mötet kommer inte att vara ett juridiskt bindande mellanstatligt avtal, bland annat eftersom det inte bara är stater som deltar vid mötet. Men Carl Fredrik Wettermark tror ändå att det kommer att kunna få betydelse för framtida diskussioner om hur nätet styrs. Bland annat just för att det har kommit till på initiativ från Brasilien.

– Det blir en helt annan dynamik gentemot utvecklingsländer och Bric-länderna jämfört med om det hållits i Genève eller i Stockholm, säger han.