Kategorier
Länk

”Stora uppsägningar på Blackberry”

http://mobil.idg.se/idg/2.1085/1.523925?src=http%3A%2F%2Fwww.idg.se%2F2.1085%2F1.523925