G.fast är nu en färdig standard från ITU (Internationella teleunionen) och arbetet med att certifiera produkter sätter igång nästa år. Färdiga produkter ska komma ut på marknaden innan slutet av 2015.

Den nya standarden utnyttjar fiberförbindelser så långt som möjligt fram till telestationerna, för att sedan skicka informationen över redan befintliga koppartrådar ut till hushållen. Men trots att hastigheter på upp till en gigabit låter lockande, är det inte en teknik utan förbehåll.

Räckvidden är klart begränsad jämfört med tidigare dsl-tekniker, som de senaste versionerna av adsl och vdsl. G.fast använder högre frekvenser och fungerar därför bara på sträckor upp till 400 meter. För att nå fullt blås på upp till en gigabit per sekund måste det vara max 100 meter kopparkabel, vid 250 meter har hastigheten sjunkit till 150 Mbit/s. Det kan jämföras med vdsl 2 som klarar kabellängder på flera kilometer, om än i mer blygsamma hastigheter.