Kategorier
Länkar

Sverige nära EU:s bredbandsmål

Bredbandsutbyggnaden i Sverige går fort och vi närmar oss redan nu Europeiska Unionens mål för år 2020.

Post- och telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning för 2013 visar att 72 procent av svenska hushåll och företag har tillgång till bredband om minst 30 megabit per sekund. Det betyder att EU:s bredbandsmål, som är hundra procent i hela Europa år 2020, är på god väg att nås.

Den svenska regeringens mål är högre satta och innebär att 90 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med en hastighet om minst 100 megabit per sekund år 2020. Enligt kartläggningen uppfyller redan 57 procent av alla hushåll och företag detta, en ökning med 4 procentenheter jämfört med 2012. Ökningen beror på fortsatt utrullning av fiber.

Även LTE-utbyggnaden har fortsatt. I oktober 2012 hade 93 procent tillgång till bredband via LTE (4G) och i oktober 2013 var siffran 99 procent.

– Förutom utbyggnad av LTE har även utbyggnad av fiber och VDSL bidragit till årets resultat. Förra året hade 53 procent av alla hushåll och företag tillgång till 30 megabit per sekund och nu ligger siffran på nästan 75 procent, vilket är en fantastisk utveckling, säger Göran Marby, generaldirektör för PTS.