Kategorier
Länkar

Telias miljardsmäll

Teliasoneras resultat för det fjärde kvartalet kommer att belastas av poster av engångskaraktär på motvarande 2,524 miljarder kronor, av vilka 2,331 miljarder utgörs av icke likviditetspåverkande nedskrivningar, som goodwill och utrangering av it-system.

Det största enskilda nedskrivningen ligger på 1,168 miljarder och är en goodwillavskrivning relaterad till mobil- och bredbandsverksamheterna i Danmark samt mobilverksamheten i Litauen.

I december presenterade Teliasonera en ny verksamhetsmodell som kommer att implementeras den 1 april. Som ett led i den nya landsbaserade organisationen kommer det, enligt operatören, att ske ytterligare konsolidering av it-system och it-plattformar.

Tillsammans med en generell översyn av it-strukturen har Teliasonera beslutat att utrangera it-system och -plattformar till ett bokfört värde om totalt 565 miljoner kronor.

Teliasonera uppger också att de totala konstnaderna för personalneddragningar för helåret 2013 blev drygt 1,2 miljarder kronor. Under fjärde kvartalet uppgick kostnaderna för personalminskningar till 229 miljoner.