Trots trycket från FTC så är det osannolikt att Facebook låter meddelandeappen Whatsapps strikta integritetsregler vara intakta. Så fort myndigheterna godkänner Facebooks köp av Whatsapp för 19 miljarder dollar, är en ändring att vänta, enligt experter som amerikanska tidningen CSO har talat med.

I förra veckan varnade Jessica Rich, som är chef för FTC:s byrå för konsumentskydd Facebook i ett brev. Enligt FTC måste det sociala nätverket följa de integritetsregler som Whatsapp har aviserat och användarna godkänt för att utnyttja mobiltjänsten.

– Whatsapp har gjort ett antal löften om begränsningar när det gäller data som samlas in, underhålls och delas med tredje part. Löften som går utöver det skydd som idag har utlovats för Facebook-användare, uppger Jessica Rich i brevet.

Oavsett vilket beslut som fattas om förvärv, måste Whatsapp behålla sina utfästelser till konsumenterna. Men trots de hårda orden bör Whatsapp-användare inte ta dem som en garanti för att ingenting kommer att förändras.

– Det är uppenbart för alla att Facebook kommer att ändra Whatsapp till en mobil marknadsföringsmaskin, med integrerad datainsamling, målinriktning och annonsleveranser, säger Jeffrey Chester, som är chef för centret för digital demokrati.

Enligt Aki Kamdar, som är talesperson för nätaktivistorganisationen EFI så måste Facebook och Whatsapp vara tydliga med att eventuella förändringar sker, så att användarna ska kunna skydda sig

– Brevet från FTC går ännu längre och vill se en mekanism för användarna att slippa förändrade integritetsregler, säger han.

Whatsapp skickar miljarder meddelanden till 450 miljoner användare världen över. Facebook meddelade i januari att företaget köper företaget, som uppger sig öka med en miljon användare per dag. En viktig orsak till att Whatsapp är så populär är att appen har varit återhållsam med att dela användarna personliga data med annonsörerna.

I dagsläget utfäster sig Whatsapp att inte använda personligt identifierbar information för kommersiella syften, utan användarnas medgivande. Facebook har ännu inte avslöjat sina planer för tjänsten och har avböjt att svara på frågor från CSO. I varningen från FTC framgår att alla ändringar när det gäller datainsamling i Whatsapp kan komma att bryta mot den uppgörelse som den sociala mediejätten har med FTC sedan 2011.

Uppgörelsen innebär att Facebook inte får göra förledande utfästelser i integritetsfrågor och måste få godkänt av användarna innan företaget delar deras data. Vidare så måste företaget genomgå regelbundna granskningar när det gäller integritetsreglerna av oberoende revisorer under de kommande 20 åren.