Kategorier
Länk

Windowsappar måste lagas inom 180 dagar

http://mobil.idg.se/idg/2.1085/1.515861/windowsappar-maste-lagas-inom-180-dagar?src=http%3A%2F%2Fwww.idg.se%2F2.1085%2F1.515861%2Fwindowsappar-maste-lagas-inom-180-dagar